БИД ХЭН БЭ

 

Хүмүүнлэгийн Дээд Сургууль

Олон улсын болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйлчилгээний байгууллага байж боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын өрсөлдөх чадвартай, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол Улсын тэргүүлэх, СУРГАЛТ – СУДАЛГААНЫ их сургууль байхад оршино

jijig4
3
4
055-contract-11
Хөрвөх чадамж

Манай төгсөгчид суралцаж байх хугацаандаа ажлын байранд шаардлагатай зайлшгүй ур чадваруудыг (soft skills) эзэмшдэг

015-answer
Эргэх холбоо

Манай төгсөгчид оюутны хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг

034-ebook
Цахим сургалт

Манай төгсөгчид төгссөнийхөө дараа шаардлагатай үедээ сургуулийн онлайн мэдлэгийн санд насан туршдаа үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой

ШИНЭ МЭДЭЭ

 

ТОЙМ МЭДЭЭ