ХОЛБОГДОХ

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 12-р баг 6-р хороо Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль

ГАЗРЫН ЗУРАГ ДЭЭРХ БАЙРШИЛ

ШУУДАН ИЛГЭЭХ