Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн оюутны хөгжлийн төвтэй хамтран “Авлига ба ашиг сонирхлын зөрчил түүний хор уршиг” сэдэвтэй сургалтыг Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн н.Хонгорзул амжилттай зохион байгууллаа.