Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн оюутны хөгжлийн төвтэй хамтран “Авлига ба ашиг сонирхлын зөрчил

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн оюутны хөгжлийн төвтэй хамтран “Авлига ба

World English Olympic Англи хэлний олимпиад зохион байгуулагдахаар боллоо

Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуулиас жил бүр зохион байгуулдаг “World

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн бакалаврын түвшний оюутны эрдэм шинжилгээний хурал болов

СУДЛААЧ ОЮУТАН-2024: “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД ОЮУТАН МИНИЙ ОРОЛЦОО” #ХДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага