Хүмүүнлэгийн их сургуулийн Дархан дахь салбар сургууль нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хүрээнд Хоггүй ирээдүй НҮТТБ, Бурхантын түрүү ХХК зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу цаашид олон ажлуудыг зохион байгуулан ажиллах гэж байна. Энэ ажлын хүрээнд ” Байгальд ээлтэй – эрүүл амьдрал аянд нэгдэж байна.

0 Comments

    1. It really a great article for blogger as a beginner, intermediate or advanced level. I especially liked the part about Using Images Effectively.